Gewijzigde openingstijden gedurende de avond lockdown


Het zal u niet zijn ontgaan dat de overheid afgelopen vrijdag 26 november een aanscherping van de corona maatregelen heeft aangekondigd met ingang van 28 november 05:00 uur (bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/26/avond-lockdown-en-strengere-maatregelen-overdag ). Een van deze maatregelen luidt “Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan”.

Voor s.v. Willem Tell heeft dit als consequentie dat vanaf 28 november de deur voor onze verenigingsavonden gesloten blijft. Vooralsnog geldt dit tot 19 december 2021.

Mede naar aanleiding van diverse vragen is vanuit het bestuur gezocht naar mogelijkheden om het schieten voor de leden toch mogelijk te maken. Wij denken dat het, gedurende de periode van de “avond lockdown”, openstellen van de schietvereniging (inclusief horeca) op zaterdagen van 10:00 tot 15:00 uur een goed alternatief is en zal ingaan op zaterdag 4 december. Kleine kanttekening hierbij is dat op zaterdag 11 en 18 december de KNSA van de luchtbaan gebruik maakt. Wellicht moeten de luchtschutters dan uitwijken naar de 50 meter baan.

Naast het vervallen van onze verenigingsavonden heeft de genoemde aanscherping van de corona maatregelen als gevolg dat:

  • een ieder, met een leeftijd vanaf 18 jaar, bij binnenkomst een geldig Corona ToegangsBewijs (CTB) en legitimatie moet kunnen overleggen,
  • het onderling afstand houden van 1,5 meter weer terug is van weggeweest en 
  • het gebruik van het mondkapje bij lopen binnen onze accommodatie verplicht is.

Helaas moeten we bij dezen ook mededelen dat, in het kader van de huidige corona maatregelen, het niet mogelijk is het kerstschieten te laten doorgaan.

29-11-2021