Uitreiking Koninklijke Erepenning aan Schietvereniging Willem Tell Harderwijk


Zijne Majesteit de Koning heeft bij zijn beschikking van 18 oktober 2013 de Koninklijke Erepenning toegekend aan Schietvereniging Willem Tell in Harderwijk. Burgemeester H.J. van Schaik heeft op 30 januari 2014 de Koninklijke Erepenning aan de vereniging uitgereikt.

De vereniging is op 5 mei 1888 opgericht en is de oudste sportvereniging binnen de gemeente Harderwijk. In 2013 bestond de vereniging dus maar liefst 125 jaar. Willem Tell is KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) gecertificeerd. Niet alleen lokaal en regionaal maar ook landelijk staat de vereniging in goed aanzien. Zo levert de vereniging ondersteuning aan de Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Landelijke Politiedienst en Regio Politie op het gebied van accommodatie, schiettraining, omgang met wapens en theorielessen. Daarnaast organiseert Willem Tell, onder auspiciën van de Koninklijke Marechaussee, wedstrijden EPP (Europees Politie Parcours) waar ook schutters uit omliggende landen aan deelnemen.

Naast de zilveren penning ontvangt de vereniging een oorkonde en heeft het recht om op gedrukte of digitale publicaties in woord of beeld melding van de onderscheiding te maken.

31-01-2014