Wij gaan weer open!


Jullie zagen het al aankomen! Sinds de bestuursvergadering van gisteravond is het nu dan ook officieel:

Wij gaan weer open!

Helaas wel weer in dezelfde sfeer van tussen de eerste- en de laatste lockdown. Dat wil zeggen:

  • De bar is gesloten;
  • niet meer dan dertig personen binnen. Vorige keer haalden wij dat aantal geen enkele keer. Na zo’n lang samenscholingsverbod zou dat anders kunnen worden. De toezichthouder met telbureaudienst wordt verzocht dit aantal bij te houden, aan de hand van de presentielijst. In geval van overschrijding zou je even buiten moeten wachten tot er plaats is.

Onderlinge Competitie 2020-2021

Gisteravond heeft het bestuur besloten de onderlinge competitie van het laatste seizoen te laten vervallen. Wij waren er nog niet halverwege mee toen wij in lockdown gingen.

Op 5 mei zou de prijsuitreiking hebben plaatsgevonden, tijdens de verjaardag van Willem Tell. U zag in het laatste bericht hoe dat moest aflopen.

Zouden wij nu nog een inhaalpoging doen, dan kwamen wij in de knoop met de vakantie en de competitie 2021-2022. De volgende competitie, die wij in september (normaal) normaal hopen te starten.

Jammer. Dit is ons nog niet eerder gebeurd en wij hopen op geen herhaling.

Vakantieperiode

Het bestuur vermoedt dat er belangstelling bestaat bij de achterblijvers om tijdens de vakantie de schiettrainingen(?) door te laten gaan. (week 30 t/m week32). Mocht dat inderdaad zo zijn horen wij dat graag van je! Ook bij kleine belangstelling openen wij het gebouw dan voor training. Details volgen nog, net als een regeling met vrijwilligers.

Maandag 24 mei is het Pinksteren,

zodat wij regulier dicht zijn.

18-05-2021